Ysgol

imageYsgol gyfun sirol yw Ysgol Uwchradd Bodedern sy’n darparu addysg ar gyfer bechgyn a merched rhwng 11 a 18 oed. Ar hyn o bryd mae tua 650 o ddisgyblion yn yr ysgol, dros gant ohonynt yn yr ysgol hŷn...

Darllen Mwy »

Disgyblion

image

Disgwyliwn i’n disgyblion lwyddo yn academaidd. Rydym yn ffyddiog y bydd y mwyafrif o’r plant a ddaw atom ym Medi 2016 yn cael gradd C / Trothwy Lefel 2 (neu well) mewn o leiaf bump o’u pynciau TGAU yn 2021.

Darllen Mwy »

Rhieni a'r Gymuned

image

Rydym yn ysgol ifanc, fywiog gydag athrawon brwdfrydig ac wedi ennill ein plwyf yn academaidd, ar feysydd chwaraeon, mewn cystadlaethau, ac ar lwyfannau gwyliau cenedlaethol....

Darllen Mwy »

Dyddiadur

 

40! Penblwydd Hapus Ysgol Uwchradd Bodedern! Dewch i ddathlu efo ni!

poster

 

 

 

 

 

 

Facebook

 

Twitter

 

 

 

Croeso i wefan Ysgol Uwchradd Bodedern

Swyddi ar gael yn yr ysgol - cliciwch yma


Rydym yn ysgol ifanc, fywiog gydag athrawon brwdfrydig ac wedi ennill ein plwyf yn academaidd, ar feysydd chwaraeon, mewn ô cystadlaethau, ac ar lwyfannau gwyliau cenedlaethol. Rhown y flaenoriaeth i weithio yn ein milltir sgwâr a gwasanaethu cymunedau Bro Alaw. Anelwn at gyflwyno addysg o’r ansawdd orau i bob un o’n disgyblion a gwneud hynny mewn awyrgylch gartrefol, gynhaliol a diogel. Ymfalchïwn yn y ffaith ein bod yn un o’r ysgolion cyntaf yng Nghymru i ennill Gwobr Ansawdd Genedlaethol Cynlluniau Ysgolion iach, yn ysgol Arloesi, Arweiniol Llythrennedd, Arweiniol Cynllun Singapore Maths, Cynllun Ysgol Greadigol ac Ysgol Arweiniol Prosiect Byd Eang.

Disgwyliwn i’n disgyblion lwyddo yn academaidd. Rydym yn ffyddiog y bydd y mwyafrif o’r plant a ddaw atom ym Medi 2016 yn cael gradd C / Trothwy lefel 2 (neu well) yn rhan fwyaf o’u pynciau TGAU yn 2021.

Darllen Mwy...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

urdd
5x60 Urdd Prifysgol Bangor
hwb
Gyrfa Cymru HWB Ysgolion Iach
iechyd moodle ceop
Iechyd Mewn Ysgolion MOODLE CEOP
Schoolbeat
Mae addysg yn dechrau yn y cartref
The Parent Zone
Cyngor Celfyddydau Cymru
coleg cymraeg cenedlaethol
Cyngor Celfyddydau Cymru Ysgol Arweiniol Rhaglen Dysgu Byd-Eang Cymru Coleg Cymraeg Cenedlaethol
Eco-schools    
Eco-Sgolion    

 

student finance wales

 

Lleoliad


Gweld Ysgol Bodedern mewn map mwy...

Cysylltwch

Cyfeiriad:
Ysgol Uwchradd Bodedern
Bodedern
Bro Alaw
Ynys Mon
LL65 3SU


Rhif ffôn: 01407 741 000
Rhif Ffacs: 01407 742343
E-bost: pennaeth@bodedern.ynysmon.sch.uk

Bookmark and Share