Chwaraeon a 5x60

Calendr Gweithgareddau 5X60, Ymarferion Amser Cinio Ionawr 2017 - cliciwch yma

Môn Actif - Mae Môn Actif wedi bod yn llwyddiannus yn ddiweddar yn derbyn safon arian Insport.

Mae’r wobr yma yn adlewyrchu ymrwymiad Ynys Môn i ddarparu cyfleoedd chwaraeon cynhwysol ar yr Ynys.

Cafodd y fideo canlynol ei greu fel rhan o’r broses er mwyn rhannu barn defnyddwyr y gwasanaeth.

Gwyliwch y fideo heddiw: https://youtu.be/80p9Tc7Yqts

 

Lleoliad


Gweld Ysgol Bodedern mewn map mwy...

Cysylltwch

Cyfeiriad:
Ysgol Uwchradd Bodedern
Bodedern
Bro Alaw
Ynys Mon
LL65 3SU


Rhif ffôn: 01407 741 000
Rhif Ffacs: 01407 742343
E-bost: pennaeth@bodedern.ynysmon.sch.uk

Bookmark and Share