Friends of the School

Raising money is not the only objective.

Translation coming soon...
Arweiniad y Cynulliad: “Rydym am weld perthynas agosach o lawer rhwng ysgolion a’r cymunedau y maent yn eu gwasanaethu. Rydym am i ysgolion weithredu fel adnodd yn y gymuned – nid yn unig yn ystod oriau ysgol ond y tu allan i oriau ysgol… Fe’u gwelwn fel rhan annatod o adeiladu gallu cymunedol – gan ddarparu sylfaen ar gyfer cyflwyno nid yn unig addysg a hyfforddiant.. Ond hefyd ystod o wasanaethau eraill fel cynhaliaeth deuluol a hybu iechyd a menter”

For more information - click here

llinell

Bingo Night photos

bingo bingo bingo bingo

llinell

poster

BINGO Night

Ysgol Uwchradd Bodedern
Friends of the School
6pm, 17-05-2016

More details - click here

 

 

Location


View Ysgol Bodedern in a larger map...

Contact

Address:
Ysgol Uwchradd Bodedern
Bodedern
Bro Alaw
Ynys Mon
LL65 3SU

Phone: 01407 741 000
Fax: 01407 742343
E-mail: pennaeth@bodedern.ynysmon.sch.uk

Bookmark and Share