Useful Links

Translation coming soon....

Nutritionist Resource  www.nutritionist-resource.org.uk
NHS Direct Wales www.nhsdirect.wales.nhs.uk
KnowDrugs www.knowdrugs.org or click here
Information about drugs, use and first aid
Llinell gymorth Gwaith Cartref 0871 230 0029
HWB www.hwb.cymru.gov.uk / www.dysgu.cymru.gov.uk
Gyrfa www.gyrfacymru.com
Colegau www.ucas.com
NSPCC 0808 800 5000
CHILDLINE 0800 1111 / www.childline.org.uk
Prosiect Gofalwyr Ifanc Ynys Môn 01248353095 / 01248364614 / nysmonyoungcarers@actionforchildren.org.uk
Llinell gymorth pobl ifanc CRUSE 0808 8081677
Heddlu / Gwefan wybodaeth 0845 607 1001 / www.schoolbeat.org
SNAP Cymru 0845 120 3730 / 01248 674999
SAMARIAID 08457 90 90 90 /0300 123 3011/ jo@samaritans.org / www.samaritans.org
MEDRWN MON 01248 724944
Gwasanaeth Cwnsela 01286 679199
Domestic Abuse 0808 8010 800 / Live Fear Free
TAT (Tim o amgylch y Teulu) 01248 753 355
Cymuned Oed Gyfeillgar 01407 721943 / www.croesomon.co.uk
URDD www.urdd.org / eryl@urdd.org / 07976003314
MENTAL HEALTH www.youngminds.org.uk
POTENSIAL 01248 725805 Swyddog Ieuenctid Potensial YUB : Lisa Owen
Gwybodaeth a chyngor i bobl ifanc : meic 080 880 23456 / testun 84001/ www.meiccymru.org
Llinell wybodaeth www.getconnected.org.uk / www.cliconline.co.uk
Diogelwch y we www.thinkuknow.co.uk / www.saferinternet.org.uk / CEOP
Rhieni a'r Gymuned

https://www.thinkuknow.co.uk/parents/ Information regarding online safety - CEOP

Addysg gyffuriau www.talktofrank.com
Addysg Iechyd /rhyw www.brook.org.uk
Iechyd meddwl www.meddwlamiechydmeddwl.org.uk
  www.youngminds.org.uk
Educational Welfare Officer / Mrs Olwen Richards orxed@anglesey.gov.uk / 07833049352

 

COFIWCH
• Gall Mrs Carys Rowlands (Cynhelydd yr ysgol Yst 46) drefnu apwyntiad ichi weld Cwnselydd, Mrs Sulwen Roberts (gofalwyr ifanc), Swyddog lles, Nyrs, PCOwain Edwrds a mwy.
• SIOP HOLI IECHYD : bob amser cinio Dydd Iau yn yr Ystafell Iechyd
• Mae hysbysfwrdd gwybodaeth ar bob aelwyd.

 

Location


View Ysgol Bodedern in a larger map...

Contact

Address:
Ysgol Uwchradd Bodedern
Bodedern
Bro Alaw
Ynys Mon
LL65 3SU

Phone: 01407 741 000
Fax: 01407 742343
E-mail: pennaeth@bodedern.ynysmon.sch.uk

Bookmark and Share