Who's Who

THE GOVERNING BODY: 2019-2020

REPRESENTATIVES OF THE LOCAL EDUCATION AUTHORTY

Y Cyng Gwilym O. Jones, Bryngwyn, 6 Treifan, Caergeiliog.
Y Cyng Kenneth P Hughes, Gardd Fôr, 4 Tan y Felin, Rhydwyn
Mr Ned Michael, Y Ddol, Bryngwran, Caergybi – Is-Gadeirydd
Y Cyng Llinos Medi, Bryn Alaw, Gladstone Terrace, Llannerch-y-medd Cadeirydd

PARENTS REPRESENTATIVES

Mr Richard Edwards, Cartref, Rhydwyn, Ynys Môn
Mrs Gwen Williams, Penrhyn Farm, Llanfwrog
Mrs Menna Evans, Cwyrtai, Tŷ Croes
Mrs Bethan Jones Griffiths, Heddfryn, Llannerch-y-medd
Mrs Emma Roberts, Bryn Cian, Tŷ Croes

TEACHERS REPRESENTATIVES

Mr Carwyn Lloyd Owen

ANCILLARY STAFF REPRESENTATIVE
Mrs Ann Roberts

PUPIL REPRESENTATIVES
[two members of the School Council]

HEADTEACHER
Mrs Catrin Jones Hughes

ACTING HEADTEACHER

CO-OPTED MEMBERS
Mr Derek Evans, Plas Medd, Coedana, Llannerch-y-medd
Parch Ieuan Elfryn Jones, Pen Parc, 12 New Park Road, Caergybi
Mrs Siân Topps, Gerafon, 9 Stâd Rehoboth, Llanfaelog, Tŷ Croes
Dr Nia Wyn Roberts, 18 Stanley Avenue, Y Fali, Ynys Môn,

CLERK
Mrs Llinos Jones


Location


View Ysgol Bodedern in a larger map...

Contact

Address:
Ysgol Uwchradd Bodedern
Bodedern
Bro Alaw
Ynys Mon
LL65 3SU

Phone: 01407 741 000
Fax: 01407 742343
E-mail: pennaeth@bodedern.ynysmon.sch.uk

Bookmark and Share