Who's Who

THE GOVERNING BODY: 2017 -2018

CHAIR OF THE GOVERNING BODY - Councillor Kenneth P Hughes
Governing Body Representative for SEN: Mrs Bethan Jones Griffiths
Governing Body Representative for Child Protection: Mrs Bethan Jones Griffiths

LEA REPRESENTATIVES
Councillor Gwilym O. Jones, Bryngwyn, 6 Treifan, Caergeiliog.
Councillor Kenneth P Hughes, Gardd Fôr, 4 Tan y Felin, Rhydwyn
Mr Rhys Jones, Aelwyd y Gân, 5 Llys yr Engan, Bodedern
Mrs Ceri Thomas, Argoed, Gwalchmai, Ynys Mon
Mr Ned Michael, Y Ddol, Bryngwran, Caergybi

PARENTS REPRESENTATIVES
Mr Richard Edwards, Cartref, Rhydwyn, Ynys Môn
Mr Gary Pritchard,  Gerlan, Pontrhydybont, Caergybi
Mrs Gwen Williams, Penrhyn Farm, Llanfwrog
Mrs Bethan Jones Griffiths, Heddfryn, 12 Stad Bryncir, Llannerch-ymedd
Mrs Menna Evans, Cwyrtai, Tŷ Croes
Mrs Emma Roberts, Bryn Cian, Tŷ Croes

TEACHERS REPRESENTATIVES
Mrs Nerys F Owen
Mr Carwyn Lloyd Owen

ANCILLARY STAFF REPRESENTATIVE
Mrs Ann Roberts

PUPIL REPRESENTATIVES [two members of the School Council]
Mared Edwards
Gwenno Pritchard

CO-OPTED MEMBERS
Mr Derek Evans, Plas Medd, Coedana, Llannerch-y-medd
Mrs Rhian Lloyd, Plas Ceiri, Gwalchmai -
Mr John R Jones, Monfa, Llannerch-y-medd
Parch Ieuan Elfryn Jones, Pen Parc, 12 New Park Road, Caergybi
Mrs Siân Topps, Gerafon, 9 Stâd Rehoboth, Llanfaelog, Tŷ Croes

HEADTEACHER
Mrs Catrin Jones Hughes

CLERK
Miss Delyth Hughes


Location


View Ysgol Bodedern in a larger map...

Contact

Address:
Ysgol Uwchradd Bodedern
Bodedern
Bro Alaw
Ynys Mon
LL65 3SU

Phone: 01407 741 000
Fax: 01407 742343
E-mail: pennaeth@bodedern.ynysmon.sch.uk

Bookmark and Share