Urdd and Eisteddfod

bulletin

Urdd Dyddiadau a Digwyddiadau (Welsh only available...)

To view more information - click here

llinell
urdd

Eisteddfod yr Urdd 2016

The Eisteddfod’s regional programme is on our web site - click here

line
urdd

Gwefan newydd yr Urdd (cymraeg yn unig ar hyn o bryd)

Mae gan yr Urdd wefan newydd – www.urdd.cymru ! Cewch i weld y wefan ar ei newydd wedd sy’n cynnwys gwybodaeth am weithgareddau o fewn eich ardal, manylion diweddara Adran yr Eisteddfod, cyrsiau amrywiol y Gwersylloedd ynghyd a’n newyddion diweddara! Mae hefyd modd rhoi eich manylion i dderbyn ein newyddlen diweddara! Mwynhewch

line
urdd

Exciting times!

The school is proud to welcome the Urdd to share our building. From September onwards the Urdd will have a permanent office at Ysgol Uwchradd Bodedern.

Already the school has started arrangements with the Urdd for the forthcoming year. We will be announcing on our website information regarding all our clubs and any meetings.

line
Results - Celf A Chrefft Eisteddfod Yr Urdd 2014
Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7 ac 8
Sasha Jones Ysgol Uwchradd Bodedern 1af
Myfanwy Williams Ysgol Uwchradd Bodedern 2il
Livi Hughes Ysgol Uwchradd Bodedern 3ydd
Gwaith Lluniadu 2D Bl. 9
Lucy Hawken Ysgol Uwchradd Bodedern 1af
Gwen Hughes Ysgol Uwchradd Bodedern 2il
Serameg / Crochenwaith Bl. 7 ac 8
Erin Owen Ysgol Uwchradd Bodedern 1af
Catrin Frazer Ysgol Uwchradd Bodedern 2il
Ella Stanley Ysgol Uwchradd Bodedern 3ydd
Gwaith Lluniadu 2D Bl.7,8 a 9 A.A (C)
Jack Lynes Ysgol Uwchradd Bodedern 1af
Tomos Simpson Ysgol Uwchradd Bodedern 2il
Claire Binyon Ysgol Uwchradd Bodedern 3ydd

Gwaith Creadigol 3D Bl. 7- 9 A.A ( C) Grwp
Grwp Claire Ysgol Uwchradd Bodedern 1af

Gwaith Lluniadu 2D dan 25 oed A. A.(C)
Cari Griffiths Ysgol Uwchradd Bodedern 1af

Argraffu Bl. 7 ac 8
Aneurin Lloyd Saunderson Ysgol Uwchradd Bodedern 1af

Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 7 ac 8
Aneurin Lloyd Saunderson Ysgol Uwchradd Bodedern 1af

Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 7 ac 8
Ceri Thomas Ysgol Uwchradd Bodedern 1af

Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 7 ac 8
Ceri Thomas Ysgol Uwchradd Bodedern 1af
Aneurin Lloyd Saunderson Ysgol Uwchradd Bodedern 2il

Gwau/Crosio Bl. 7 ac 8
Ceri Thomas Ysgol Uwchradd Bodedern 1af

Gwau/Crosio Bl. 9
Lois Glain Postle Aelwyd Yr Ynys 1af

 

Print Lliw Bl. 7, 8 a 9
Megan Bown Ysgol Uwchradd Bodedern 3ydd

Cyfres o Brintiau Lliw Bl. 7, 8, a 9
Aneurin Lloyd Saunderson Ysgol Uwchradd Bodedern 2il

139 Gemwaith Bl. 9
Lois Glain Postle Aelwyd Yr Ynys 1af

line
 
 • Nofwyr O Fri : Llongyfarchiadau i’r canlynol am eu llwyddiant yng nghystadlaeuaeth nofio’r Urdd Môn :
  Rhydd 100m i fechgyn Bl 7 ac 8 : 1af Daniel Bennet, 3ydd Lewis Riley
  Rhydd 100m i ferched Bl 7 ac 8 : 2il Louise Thomas
  Rhydd 100m i fechgyn Bl 8 a 10 : 1af Lloyd Riley
  Broga 100m i fechgyn Bl 7 ac 8 : 1af Owen Cain Roberts, 2il Lewis Riley
  Broga 100m i fechgyn Bl 9 a 10 : 1af Lloyd Riley
  Cefn 50m i ferched Bl 7 ac 8 : 1af Louise Thomas
  Pili-pala 100m i fechgyn Bl 7 ac 8 : 1af Daniel Bennet
  Cymysg unigol 4x50m i fechgyn Bl 7 ac 8 : 1af Owen Cain Roberts
  Cyfnewid cymysg 4x50m i fechgyn Bl 7 ac 8 : Ysgol Uwchradd Bodedern

 

 

Location


View Ysgol Bodedern in a larger map...

Contact

Address:
Ysgol Uwchradd Bodedern
Bodedern
Bro Alaw
Ynys Mon
LL65 3SU

Phone: 01407 741 000
Fax: 01407 742343
E-mail: pennaeth@bodedern.ynysmon.sch.uk

Bookmark and Share