Hysbysfwrdd

Llythyr Hydref 2017

Llythyr Prydau Ysgol am Ddim - cliciwch yma

llinell

Llythyr Medi 2017

Llythyr Rhif Dysgu Unigol (ULN) - cliciwch yma

llinell

Amserlen Gwaith Cartref

Bl.7 - cliciwch yma
Bl.8 - cliciwch yma
Bl.9 - cliciwch yma

llinell

Wythnos Sgiliau 2016

Bl.7 Llywenan - cliciwch yma
Bl.7 Maelog - cliciwch yma
Bl.7 Penrhyn - cliciwch yma
Bl.7 Traffwll - cliciwch yma
Bl.8 - cliciwch yma
Bl.9 - cliciwch yma

llinell

    ]
Amserlen Ffug Arholiadau B1 11, 12 a 13
- cliciwch yma
  Antur Alergedd
- cliciwch yma
Cyflwyniad i Rhieni Blwyddyn 9 - cliciwch yma   Prosbectws CA4 YUB + Rhwydwaith 2018 - 2020 - cliciwch yma
llinell
  bws pobl ifanc   llyfr cyswllt
Taflen Dewis Pynciau Bl9 2016 / 2017 - cliciwch yma   Cod Ymddygiad Wrth Deithio
- cliciwch yma
Cod Ymddygiad ac Ysgol Iach
- cliciwch yma
  Defnyddio'r Llyfr Cyswllt
- cliciwch yma
llinell
bachgen   lluniau tymhorau geiriau    
Angen Siarad? Angen Cyngor?
- cliciwch yma
  Dyddiadau Tymhorau i Ddisgyblion - cliciwch yma Geirfa Allweddol Blwyddyn 8 - cliciwch yma    
llinell

 

 

 

Lleoliad


Gweld Ysgol Bodedern mewn map mwy...

Cysylltwch

Cyfeiriad:
Ysgol Uwchradd Bodedern
Bodedern
Bro Alaw
Ynys Mon
LL65 3SU


Rhif ffôn: 01407 741 000
Rhif Ffacs: 01407 742343
E-bost: pennaeth@bodedern.ynysmon.sch.uk

Bookmark and Share