Pwy ydi Pwy

CORFF LLYWODRAETHOL YR YSGOL: 2017-2018

CADEIRYDD Y CORFF LLYWODRAETHOL -Y Cynghorydd Kenneth P Hughes
Aelod o’r Corff Llywodraethol ar gyfer AAA: Mrs Bethan Jones Griffiths
Aelod o’r Corff Llywodraethol ar gyfer Amddiffyn Plant: Mrs Bethan Jones Griffiths

CYNRYCHIOLWYR YR AWDURDOD ADDYSG
Y Cynghorydd Gwilym O. Jones, Bryngwyn, 6 Treifan, Caergeiliog.
Y Cynghorydd Kenneth P Hughes, Gardd Fôr, 4 Tan y Felin, Rhydwyn
Mr Rhys Jones, Aelwyd y Gân, 5 Llys yr Engan, Bodedern
Mrs Ceri Thomas, Argoed, Gwalchmai, Ynys Mon
Mr Ned Michael, Y Ddol, Bryngwran, Caergybi

CYNRYCHIOLWYR Y RHIENI
Mr Richard Edwards, Cartref, Rhydwyn, Ynys Môn
Mr Gary Pritchard,  Gerlan, Pontrhydybont, Caergybi
Mrs Gwen Williams, Penrhyn Farm, Llanfwrog
Mrs Bethan Jones Griffiths, Heddfryn, 12 Stad Bryncir, Llannerch-ymedd
Mrs Menna Evans, Cwyrtai, Tŷ Croes
Mrs Emma Roberts, Bryn Cian, Tŷ Croes

CYNRYCHIOLWYR YR ATHRAWON
Mrs Nerys F Owen
Mr Carwyn Lloyd Owen

CYNRYCHIOLYDD Y STAFF ATEGOL
Mrs Ann Roberts

CYNRYCHIOLWYR Y DISGYBLION [sef dau aelod o Gyngor yr Ysgol]
Mared Edwards
Gwenno Pritchard

AELODAU CYFETHOLEDIG
Mr Derek Evans, Plas Medd, Coedana, Llannerch-y-medd
Mrs Rhian Lloyd, Plas Ceiri, Gwalchmai -
Mr John R Jones, Monfa, Llannerch-y-medd
Parch Ieuan Elfryn Jones, Pen Parc, 12 New Park Road, Caergybi
Mrs Siân Topps, Gerafon, 9 Stâd Rehoboth, Llanfaelog, Tŷ Croes

Y PENNAETH
Mrs Catrin Jones Hughes

CLERC
Miss Delyth Hughes

Lleoliad


Gweld Ysgol Bodedern mewn map mwy...

Cysylltwch

Cyfeiriad:
Ysgol Uwchradd Bodedern
Bodedern
Bro Alaw
Ynys Mon
LL65 3SU


Rhif ffôn: 01407 741 000
Rhif Ffacs: 01407 742343
E-bost: pennaeth@bodedern.ynysmon.sch.uk

Bookmark and Share