Polisiau

Polisi Gwrth-Fwlio - cliciwch yma

Polisi Gwrth-Fwlio Technolegol - cliciwch yma

Polisi Amddiffyn Plant - cliciwch yma

Polisi Hygyrchedd - cliciwch yma

Polisi Iaith - cliciwch yma

Polisi CCTV - cliciwch yma

Polisi Cydraddoldeb - cliciwch yma

Polisi Addysg Rhyw a Pherthynas - cliciwch yma

 

Lleoliad


Gweld Ysgol Bodedern mewn map mwy...

Cysylltwch

Cyfeiriad:
Ysgol Uwchradd Bodedern
Bodedern
Bro Alaw
Ynys Mon
LL65 3SU


Rhif ffôn: 01407 741 000
Rhif Ffacs: 01407 742343
E-bost: pennaeth@bodedern.ynysmon.sch.uk

Bookmark and Share