Rhieni a'r Gymuned

Rydym yn ysgol ifanc, fywiog gydag athrawon brwdfrydig ac wedi ennill ein plwyf yn academaidd, ar feysydd chwaraeon, mewn cystadlaethau, ac ar lwyfannau gwyliau cenedlaethol.  Rhown y flaenoriaeth i weithio yn ein milltir sgwâr a gwasanaethu cymunedau Bro Alaw.  Anelwn at gyflwyno addysg o’r ansawdd orau i bob un o’n disgyblion  a gwneud hynny mewn awyrgylch gartrefol, gynhaliol a diogel. Ymfalchïwn yn y ffaith ein bod yn un o’r ysgolion cyntaf yng Nghymru i ennill Gwobr Ansawdd Genedlaethol Cynlluniau Ysgolion iach.

 

Lleoliad


Gweld Ysgol Bodedern mewn map mwy...

Cysylltwch

Cyfeiriad:
Ysgol Uwchradd Bodedern
Bodedern
Bro Alaw
Ynys Mon
LL65 3SU


Rhif ffôn: 01407 741 000
Rhif Ffacs: 01407 742343
E-bost: pennaeth@bodedern.ynysmon.sch.uk

Bookmark and Share