Tymhorau 2017 - 2018

Cyhoeddir y calendr hwn er hwylustod i rieni a disgyblion.

TYMOR:

Hydref 2017 5 Medi 2017 - 22 Rhagfyr 2017
Gwanwyn 2018 8 Ionawr 2018 – 23 Mawrth 2018
Haf 2018 9 Ebrill 2018 - 20 Gorffennaf 2018

 

YR YSGOL AR AGOR I’R HOLL DDISGYBLION DYDD MAWRTH 5ed O FEDI, 2017


GWYLIAU:

4 Medi 2017 Diwrnod o wyliau i’r disgyblion
10 Hydref Diwrnod o wyliau i’r disgyblion
30 Hydref 2017 – 3 Tachwedd 2017 Hanner Tymor yr Hydref
22 Rhagfyr 2017 Diwrnod o wyliau i’r disgyblion
25 Rhagfyr 2017 – 5 Ionawr 2018 Gwyliau’r Nadolig
12 Chwefror 2018 – 16 Chwefror 2018 Hanner Tymor y Gwanwyn
19 Chwefror 2018 Diwrnod o wyliau i’r disgyblion
26 Mawrth 2018 – 6 Ebrill 2018 Gwyliau’r Pasg
7 Mai 2018 Calan Mai
28 Mai 2018 – 1 Mehefin 2018 Hanner Tymor y Sulgwyn
23 Gorffennaf 2018 – 31 Awst 2018 Gwyliau’r Haf

 

CYFARFODYDD RHIENI:

 • Noson Agored Bl.4, 5 a 6 26 Medi 2017
  Blwyddyn 11 24 Hydref 2017
  Blwyddyn 7 28 Tachwedd 2017
  Blwyddyn 12 + 13 9 Ionawr 2018
  Blwyddyn 9 + Noson Dewisiadau 6 Chwefror 2018
  Blwyddyn 8 6 Mawrth 2018
  Blwyddyn 10 20 Mawrth 2018

ARHOLIADAU (Allanol):

 • 6 – 14 Tachwedd 2017 Ail sefyll + TGAU Mathemateg
  9 – 19 Ionawr 2018 TGAU
  12 – 16 Mawrth 2018 Lefel Mynediad
  12 – 16 Mawrth 2018 Profion Cenedlaethol
  8 Mai 2018 – 21 Mehefin 2018 TGAU
  14 Mai 2018 – 26 Mehefin 2018 UG/Lefel A

Yn ogystal fe fydd gan Bl. 10, 11, 12 13 arholiadau mydylol, llafar ac ymarferol, heb sôn am orfod cynhyrchu gwaith cwrs o safon gydol y flwyddyn yn y dosbarth - nid adref. Nid ydym wedi cael yr union ddyddiadau, y cyfan a wyddom yw na ddylai neb sy’n dilyn cyrsiau TGAU, Safon Uwch na Safon Uwch Gyfrannol gynllunio absenoldeb. Ni ddylai neb sy’n sefyll arholiadau allanol golli diwrnod o ysgol heb reswm dilys (ee salwch).

 

Cliciwch yma am dyddiadau tymor 2018 - 2019

Lleoliad


Gweld Ysgol Bodedern mewn map mwy...

Cysylltwch

Cyfeiriad:
Ysgol Uwchradd Bodedern
Bodedern
Bro Alaw
Ynys Mon
LL65 3SU


Rhif ffôn: 01407 741 000
Rhif Ffacs: 01407 742343
E-bost: pennaeth@bodedern.ynysmon.sch.uk

Bookmark and Share