Tymhorau 2018 - 2019

Cyhoeddir y calendr hwn er hwylustod i rieni a disgyblion.

TYMOR:

Hydref 2018 3 Medi 2018 - 21 Rhagfyr 2018
Gwanwyn 2019 7 Ionawr 2019 - 12 Ebrill 2019
Haf 2019 29 Ebrill 2019 - 22 Gorffennaf 2019

 

Ysgolion yn agor i blant ar Ddydd Mawrth 4 Medi 2018


GWYLIAU:

3 Medi 2018 Diwrnod dan Reolaeth Ysgol
29 Hydref – 2 Tachwedd 2018 Hanner Tymor yr Hydref
24 Rhagfyr 2018 - 4 Ionawr 2019 Gwyliau’r Nadolig
25 Chwefror 2019 – 1 Mawrth 2019 Hanner Tymor y Gwanwyn
19 Chwefror 2018 Diwrnod o wyliau i’r disgyblion
15 – 26 Ebrill 2019 Gwyliau’r Pasg
6 Mai 2019 Calan Mai
27 - 31 Mai 2019 Hanner Tymor y Sulgwyn
19 Gorffennaf 2019 Gwyliau’r Haf
22 Gorffennaf 2019 Diwrnod dan Reolaeth Ysgol

 

Yn ogystal fe fydd gan Bl. 10, 11, 12 13 arholiadau mydylol, llafar ac ymarferol, heb sôn am orfod cynhyrchu gwaith cwrs o safon gydol y flwyddyn yn y dosbarth - nid adref. Nid ydym wedi cael yr union ddyddiadau, y cyfan a wyddom yw na ddylai neb sy’n dilyn cyrsiau TGAU, Safon Uwch na Safon Uwch Gyfrannol gynllunio absenoldeb. Ni ddylai neb sy’n sefyll arholiadau allanol golli diwrnod o ysgol heb reswm dilys (ee salwch).

 

Cliciwch yma am dyddiadau tymor 2018 - 2019

Lleoliad


Gweld Ysgol Bodedern mewn map mwy...

Cysylltwch

Cyfeiriad:
Ysgol Uwchradd Bodedern
Bodedern
Bro Alaw
Ynys Mon
LL65 3SU


Rhif ffôn: 01407 741 000
Rhif Ffacs: 01407 742343
E-bost: pennaeth@bodedern.ynysmon.sch.uk

Bookmark and Share